توضیحات و متغیرهای جاوا اسکریپت

شاید بتوانم اینطور بگم اگر متغیر ها وجود نداشتن ریاضیات و به دنبال آن جاوا اسکریپت بی معنا می شد! در این آموزش سعی دارم نحوه قرار دادن توضیحات در کدهای جاوا اسکریپت و تعریف متغیر های مختلف را جهت استفاده در توابع و سایر دستورات جاوا اسکریپت به شما آموزش بدهم.

توضیحات در کدهای جاوا اسکریپت ( JavaScript Comments ) :

اول این نکته را بایستی بدانید که توضیحات در جاوا اسکریپت اجرا نخواهند شد یعنی توسط مرورگر تفسیر نمی شوند و به کاربر چیزی نمایش داده نخواهد شد. توضیحات در کدهای جاوا اسکریپت به منظور تعریف بهتر یک دستور برای توسعه دهندگان دیگر یا برای قرار دادن یادداشت در کدها جهت بازبینی دوباره معمولاً استفاده می شود.

تعریف یک توضیح به صورت یک خطی به این شکل می باشد :

<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Web Page</h1> <p id="demo">My First Paragraph</p> <script>
/*
The code below will write
to a heading and to a paragraph,
and will represent the start of
my homepage:
*/ // Write to a heading:
document.getElementById("myH1").innerHTML="Welcome to my Homepage";
// Write to a paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML="This is my first paragraph."; </script> </body> </html>

در واقع در این کد علامت // نشان دهنده شروع توضیح می باشد و چون توضیح در کمتر از یک خط به پایان میرسد نیازی به بستن فضای توضیح نیست. همینطور برای توضیحات چند خطه از علامت های /* و */ جهت بستن و باز کردن توضیح استفاده می شود.

فکر کنم خیلی ساده باشه! :-)

 

تعریف متغیر در جاوا اسکریپت :

متغیر ها در جاوا اسکریپت به منظور نگهداری اطلاعات و داده ها استفاده می شوند تا در مراحل بعدی یا نمایش داده شوند یا اینکه در محاسبات و شرط ها از آنها استفاده شود، این کار بسیار شبیه به مباحث ریاضی می باشد به عنوان مثال زمانی که در ریاضی می نویسیم x=5 یعنی متغیر x مقدار عدد 5 را در خود نگهداری می کند همینطو می توانیم از متغیرها برای اعمال ریاضی مانند جمع و تفریق و... استفاده کنیم، چند نکته که بایستی در نامگذاری متغیرها به آنها دقت کنید :

     - نام متغیرها بایستی با یک حرف شروع شود (یعنی با فاصله یا عدد شروع نمی شود)

     - نام متغیرها به حروف بزرگ و کوچک حساس است (یعنی بین انتخاب y و Y تفاوت هست)

در مثال زیر تعریف 3 متغیر را که x و y نگهدارنده مقدارهای 5 و 6 هستند و متغیر z که درواقع عمل جمع این 2 متغیر را انجام می دهد می بینیم:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<body>
.
.
<script>
var x=5;
var y=6;
var z=x+y;
</script>
.
.
</body>
</html>

همانطور که در تعریف متغیر گفته شد نگهدارنده اطلاعات و داده است بنابراین می تواند علاوه بر عدد نگهدارنده متن نیز باشد :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
var pi=3.14;
var person="John Doe";
var answer='Yes I am!';
</script>

</head>
<body> </body>
</html>

بنابراین تا اینجا با دو نوع متغیر متن یا رشته ای و متغیر عددی آشنا شدیم که برای متغیرهای عددی نیازی به قرار دادن هیچ علامتی قبل از عدد نمی باشد ولی در مورد متن یا رشته بایستی از یکی از این دو علامت استفاده کرد ' یا "

ایجاد یا تعریف کردن یک متغیر توسط کلمه var انجام میشه همانطور که در مثال های بالا دیدید ما می توانیم متغیر را به این شکل تعریف کنیم یعنی متغیری به نام car را به این شکل تعریف می کنیم var car و اگر دارای مقدار بود نیز می توان در هنگام تعریف کردن آن را نوشت به این شکل var car="اسپورتیج" پس :

var VARIABLE NAME = VARIABLE VALUE;

همینطور شما می تواند به طور همزمان چند متغیر را تعریف کنید :

var lastname="Doe", age=30, job="carpenter";

یا

var lastname="Doe",
age=30,
job="carpenter";

ناحیه کاربری